Veilig te werk gaan bij dakwerkzaamheden

Dakveiligheid

Bij veiligheid op het dak kunt u denken aan het voorkomen van brandgevaar, instortingsgevaar, maar zeker ook valgevaar. Wanneer een dak 2.5 m1 of hoger is en er worden binnen 4 m1 van de dakrand werkzaamheden uitgevoerd, dan dienen er voorzieningen aanwezig te zijn om valgevaar te voorkomen. Ook de toegang naar het dak dient veilig te zijn, zodat het dak zonder valgevaar betreden kan worden. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld permanente of tijdelijke hekwerken, , kooi- en gevelladders, tijdelijk fysieke afzettingen, ankerpunten, en/of kabelsystemen.

Dak Risico Inventarisatie

Wij kunnen voor u een dak risico-inventarisatie opstellen, dit is een goed hulpmiddel om de risico op valgevaar in kaart te brengen en op basis daarvan een gedegen plan van aanpak op te stellen. Wij kunnen u hiermee uitstekend van dienst zijn. Aan de hand van de bevindingen kunnen wij een veiligheidsplan voor u opstellen en tevens ook uitvoeren. Wij verzorgen de installatie van alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, zoals hekwerken, kooi- en gevelladders, individuele ankerpunten en/of kabelsystemen. Deze voorzieningen worden geïnstalleerd door gecertificeerde monteurs, zodat u met een gerust hart uw medewerkers of medewerkers van externe bedrijven op uw daken kunt laten werken.